Kurs dla dorosłych

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 min lub jeden raz w tygodniu po 90 min.

Na kursie mówimy, zadajemy pytania, konstruujemy wypowiedzi dostosowane do poziomu kursantów.

Poruszamy tematy zgodne z zainteresowaniami i pracą słuchaczy.

Rozmawiamy o podróżach, filmach, restauracjach, kulturze, ciekawostkach ze świata polityki

i mediów.

Przygotowujemy się do rozmów kwalifikacyjnych i do spotkań w międzynarodowym środowisku.

Poprawiamy błędy.

Na zajęciach nie wypełniamy ćwiczeń ani kserówek, podręcznik jest jedynie oparciem dla kursu.

Zadania domowe przesyłamy lektorom lub przekazujemy je po zajęciach.

Uczymy się gramatyki, ale struktury są od razy stosowane w mowie.

Nad projektami pracujemy w parach i zespołach, przygotowujemy reklamy, redagujemy ogłoszenia, opowiadamy o wnioskach.

Przygotowujemy prezentacje na temat swoich zainteresowań.

Najwięcej uwagi poświęcamy rozwojowi słownictwa i sprawnemu komunikowaniu się.

Chcemy, aby każdy słuchacz odważnie posługiwał się językiem w pracy, potrafił przeprowadzić rozmowę telefoniczną, napisać maila, notatkę ze spotkania, aktywnie wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami innych krajów.

Zależy nam, aby każdy uczestnik kursu mógł bez kompleksów podróżować po świecie, robić zakupy, jeść i nawiązywać znajomości w każdym, nawet najbardziej odległym zakątku świata.

Możliwość komentowania jest wyłączona.